petek, 26. 2. 2016

Obisk mestnih redarjev v vrtcu vrhovci

Mestni redarji so obiskali vrtec Vrhovci, enoto Tehnološki park, kjer so predstavili delo in pooblastila Mestnega redarstva ter službeno opremo.

V četrtek 25.2.2016 se je Mestno redarstvo na povabilo vodstva vrtca udeležilo predstavitve v vrtcu Vrhovci, enota Tehnološki park.

Mestni redarji so otrokom v skupini od treh do šestih let predstavili svoje delo in se pogovorili glede varne udeležbe v cestnem prometu, ko so udeleženi kot pešec ali kolesar.

Glavna vprašanja otrok so temeljila predvsem o uporabi luči na vozilih, osebne opreme mestnih redarjev in odvozov vozil z zloglasnim »pajkom«. Predstavljeno je bilo tudi službeno vozilo in oprema Mestnega redarstva. Otrokom smo razdelili tudi vrečke za obvestilo o prekršku, kresničke, odsevnike in promocijski material s potiskom mestnega redarstva, katerega so se zelo razveselili.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana