četrtek, 13. 2. 2014

Objavljena novela odloka o avtotaksi prevozih

V četrtek 20. februarja začne veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih, ki je bil objavljen v Uradnem listu 5.2.2014.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5.2.2014) je prinesel nekaj sprememb od katerih izpostavljamo pomembnejše:
- sprememba višine plačila letne občinske takse, ki znaša 200 eurov
- oprostitev plačila takse za vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja
- določa postopek glede zamenjave vozila med letom (če avtotaksi prevoznik, ki ima plačano letno občinsko takso za vozilo in med letom menja vozilo, mu ni potrebno ponovno plačati občinske takse, ampak mu pristojni organ izda novo nalepko z grbom MOL in oznako leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto)
- poleg nalepke z grbom MOL in oznako leta dobi avtotaksi prevoznik ob prvi izdaji te nalepke tudi 2 nalepki z napisom »TAKSI LJ« in zaporedno številko nalepke za vozilo, ki jo mora obvezno nalepiti na prednja desna in leva vrata vozila
- voznik taksi vozila mora pooblaščeni uradni osebi (mestnemu redarju) na njeno zahtevo izročiti na vpogled Avto-taksi izkaznico za voznika in izvod dovoljenja, ki morata biti na vidnem mestu v vozilu

Odlok je dostopen na spletni strani Uradnega lista – klik tukaj

Poziv avtotaksi prevoznikom, da pridobijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti na območju MOL - klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana