sreda, 15. 5. 2013

Objavljena novela zakona o prekrških (zp-1-h)

V Uradnem listu RS, št. 21/2013 je bil 13. marca 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (novela ZP-1H), ki bo začel veljati 14. junija 2013.

Bistvene novosti in namen zakonodajalca je bil v :

  • Poenostavitvi in pospešitvi dela pristojnih organov
  • Zmanjšanju finančnih obremenitev
  • Večji ekonomičnosti postopkov, povrnitev vseh stroškov
  • Učinkovitejšemu izvrševanju sankcij, lažjem poravnavanju glob
  • Poenostavitvi obračunavanja sodnih taks
  • Vključitev Direktive EU o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu
  • Razširitev skupnega obravnavanja zadev iz hitrega in rednega sodnega postopka
  • Prilagoditev zakonodaje spremenjenim delovnim področjem državnih organov in spremenjeni zakonodaji
  • Odprava v praksi zaznanih pomanjkljivosti ali nejasnosti veljavnega besedila zakona 

Zakon je dostopen na naslednji povezavi - klik tukaj


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana