ponedeljek, 15. 12. 2014

Obvestila o prekrških brez priloženega upn obrazca

Mestno redarstvo Obvestilom o prekrških ne prilaga več UPN obrazcev

Redarji Mestnega redarstva obvestilom o prekrških, ki se na kraju pustijo pod pogojem, da plačilnega naloga ni mogoče vročiti osebno kršitelju, ne prilagajo več UPN obrazcev. Obvestilo o prekršku namreč vsebuje vse predpisane sestavine, ki jih določa Zakon o prekrških, ki so določena v 8. odstavku 57. člena Zakona o prekrških. Drugih sprememb za kršitelje v tej zvezi ni. Namen, ki mu sledi Mestno redarstvo je, da ob varovanju okolja tudi čim bolj gospodarno ravna s poverjenimi sredstvi.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana