četrtek, 8. 5. 2014

Obvestilo kolesarjem glede pravilne uporabe prometnih površin, ki so namenjene vožnji koles

S toplejšimi temperaturami in lepim vremenom se na naše ceste vračajo tudi kolesarji. Kolesarji so, tako kot pešci, ena od šibkejših kategorij udeležencev v prometu, so pa lahko tudi ena izmed nevarnosti ostalim udeležencem. Namreč zavedati se je potrebno, da se z neodgovorno vožnjo s kolesom po pločniku ogroža predvsem najšibkejše udeležence v prometu, kot so otroci, mamice z vozički, starejši in drugi pešci.

 V zadnjem času zaznavamo večje število kršitev vožnje s kolesi na pločnikih in drugih površinah, ki so namenjene pešcem. Zato želimo izpostaviti, da morajo kolesarji pri vožnji s kolesom upoštevati določilo 1. odstavka 93. člena Zakona o pravilih cestnega prometa: »Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.«, po katerem je za kršitev predpisana globa v višini 40,00 evrov.

Tako kot vsi udeleženci v prometu, morajo tudi kolesarji upoštevati določilo 1. odstavka 98. člena istega zakona in se ravnati v skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo, po katerem je za kršitev predpisana globa v višini 160,00 evrov.

Na voznike koles zato apeliramo, da v skrbi varne vožnje ter lastne varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu uporabljajo prometne površine, ki so namenjene vožnji koles.

Ob tem dodajamo, da naj bodo cestno prometne površine dostopne le tistim udeležencem v prometu, katerim so tudi namenjene.

Vabimo tudi k ogledu obvestila glede vožnje s kolesi na območju za pešce – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana