sreda, 16. 4. 2014

Obvestilo za javnost glede dogodka dne 09.04.2014

Podajamo vam pojasnilo glede zavajajočega posnetka, ki je zaokrožil po spletu in prikazuje spor med mestnima redarjema in storilcem prekrška

Po spletu je zaokrožil videoposnetek, ki prikazuje spor med mestnima redarjema in storilcem prekrška v Šiški pred nekaj dnevi. Žal videoposnetek ne prikazuje celotne zgodbe in je zato zavajajoč. V nadaljevanju navajamo pojasnilo mag. Andreja Orača, vodje Mestnega redarstva MU MOL:

Mestna redarja sta 9. aprila 2014 v popoldanski izmeni opravljala naloge v redarski patrulji, in sicer na Gubčevi uli...ci v Šiški, kjer so spremenili prometno signalizacijo in ulice preuredili v enosmerne. V tem delu prihaja do neupoštevanja nove prometne signalizacije, zato smo izvajali kontrolo prometa. Ob 17:40 uri je pri nadzoru prometa mestni redar z loparjem »STOP« ustavljal voznika osebnega vozila znamke mercedes-benz, ki je vozil po Gubčevi ulici v napačno smer.

Po do sedaj zbranih informacijah je voznik po zaustavitvi svojega vozila izstopil iz njega in nenadoma fizično napadel drugega mestnega redarja, ki je stal v neposredni bližini. Mestna redarja sta poskušala od redarja odvrniti istočasni protipravni napad storilca z uporabo fizične sile in plinskega razpršilca. Med prerivanjem sta obvestila policijo, ki je na kraj prišla nekaj minut po začetku napada. V tem času sta storilca zadržala na kraju do prihoda policije.

Na Mestnem redarstvu MU MOL v zvezi z dogodkom še preverjamo vse okoliščine dogodka. Pri tem smo že zaprosili Policijo za podatke o storilcu in njihove ugotovitve v zvezi z dogodkom, ki bo temelj za oceno uporabe prisilnih sredstev v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu.

Pri napadu storilca je bil poškodovan mestni redar, ki je po dogodku nastopil bolniški dopust. Po do sedaj zbranih informacija storilce ni imel vidnih zunanjih znakov poškodb, razen reakcijo na plinski razpršilec – razdražena sluznica oči. Storilcu sta mestna redarja na kraju nudila ustrezno prvo pomoč, zaradi uporabe plinskega razpršilca, takoj, ko jo je bilo možno.

Kršitelju bo s strani Mestnega redarstva izdan plačilni nalog zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov, in sicer kršitve 98. člena Zakona o pravilih v cestnem prometu in nedostojnega vedenja do pooblaščene uradne osebe po 2. odstavku, 7. člena Zakona o javnem redu in miru. Mestna redarja sta na Policijski postaji Šiška, ki vodi postopek, na zapisnik dala ustno kazensko ovadbo (kaznivega dejanja napada oz. preprečitve uradnega dejanja uradni osebi) zoper storilca.