ponedeljek, 18. 6. 2012

Odredba o poslovnem času in uradnih urah v mestni upravi mestne občine ljubljana

Nova Odredba o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

18.6.2012 je začela veljati nova Odredba o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Odredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 43/2012