četrtek, 20. 3. 2014

Onesnaženje cestišča javne ceste

V času pomladi in toplejših temperatur se povečajo tudi aktivnosti z delovnimi stroji na travnikih, poljih, v gozdovih in drugih neutrjenih povšrinah.

Apeliramo na vse udeležence v prometu, še posebej voznike tovornih vozil in delovnih strojev, da upoštevajo določila Zakona o cestah, s spremembami, ki določa, da je na cestišču javne ceste prepovedano razsipati sipek material, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati (npr. z olji in mazili ali drugimi snovmi), vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

Udeležence posebej opozarjamo na višino globe, ki jo lahko izreče tudi pooblaščena uradna oseba Mestnega redarstva in sicer le ta znaša 1.000 eurov.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana