ponedeljek, 7. 7. 2014

Otvoritev festivala ljubljana

Dne 01.07.2014 so mestni redarji v sodelovanju s policisti in varnostniki zasebne varnostne službe s svojo prisotnostjo in aktivnostmi pripomogli k uspešni izvedbi otvoritvenega koncerta.

Mestno redarstvo je 1.7.2014 na otvoritvenem koncertu festivala Ljubljana skrbelo za varen in neoviran cestni promet, nadzor nad upoštevanjem cestno prometne signalizacije, skrbelo za javni red in mir. Obiskovalce koncerta smo informirali ter usmerjali na prireditveni prostor. Zaradi uspešnega sodelovanje med Mestnim redarstvom, Policijo in zasebno varnostno službo, do večjih zastojev in izrednih dogodkov v času koncerta ni prišlo.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana