četrtek, 13. 2. 2020

Pestra in uspešna delovna sreda za mestne redarje

Sreda, 12. februar 2020, je bila za mestne redarje pestra in uspešna. Prijeli in pridržali so osebo, osumljeno tatvine mobilnega telefona ter nudili prvo pomoč osebi, ki je negibno ležala na pločniku.

Patrulja Mestnega redarstva je med izvajanjem operativnega dela v križišču Drenikove in Parmove ulice opazila moškega, ki je negibno ležal na pločniku. Gospod je bil sicer pri zavesti, vendar je negibno ležal in ni mogel vstati. Redarja sta obvestila Reševalno postajo ter izvedla prve ukrepe za nudenje prve pomoči do prihoda reševalcev na kraj, ki so gospoda nato prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Mestni redarji so namreč za nudenje prve pomoči posebej usposobljeni v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana in tudi ustrezno opremljeni.

Na Slovenski cesti pri hotelu Slon pa je patrulja na podlagi opisa prijaviteljice izsledila in zadržala moškega, ki prijaviteljici odtujil GSM telefon. Ob prijetju osebe, osumljene tatvine, je bila na kraju tudi prijaviteljica. O dogodku smo obvestili policijo, ki je ob prihodu na kraj prevzela postopek v nadaljnjo obravnavo.
S strani Policijske uprave Ljubljana smo prejeli zahvalo mestnima redarjema za odlično opravljeno strokovno delo in zgledno sodelovanje, saj sta s tem dejanjem pripomogla, da je oškodovanka dobila odtujene predmete.

Tovrstni dogodki in predvsem nesebična pomoč mestnih redarjev meščanom in drugim nas navdajajo z občutkom in vedenjem, da so naša skupna prizadevanja na področju v skupnost usmerjenega dela mestnega redarstva uspešna, naše preventivno delo in skrb za večjo varnost v mestu pa opaženo in prepoznano ter pozitivno sprejeto med meščani in v širši javnosti.