torek, 1. 7. 2014

Podelitev priznanja »zmajček« mestnemu redarju

Župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković, je sprejel mestnega redarja in mu izročil priznanje ob pogumnem dejanju gašenja gorečega vozila.

Dne 19.06.Podelitev priznanja »Zmajček« mestnemu redarju2014 je župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković sprejel mestnega redarja Mihaela Prelca, kateri je 30. maja z gašenjem začetnega požara na vozilu, preprečil razširitev le tega na celotno vozilo in morebitne druge posledice. Mestnemu redarju je izročil kipec »zmajčka« kot potrditev za dobro opravljeno delo in za vzpodbudo ostalim zaposlenim tako na MR kot MU MOL, da v kritičnih trenutkih pomagamo sočloveku.
Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana