torek, 16. 6. 2015

Poostren nadzor avto-taksi prevozov na območju mol

Mestno redarstvo sodeluje v skupni akciji poostrenega nadzora nad pravilnim izvajanjem avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Ljubljana.

Namreč tako v interesu Mestne občine Ljubljana kot interesu Mestnega redarstva je, da se uredi in zagotovi področje izvajanja avto taksi storitev na način, ki bo prijazen do meščanov in ostalih uporabnikov teh storitev, ob upoštevanju področne zakonodaje in predpisov ter Odloka o avtotaksi prevozih s spremembami.

V akciji poostrenega nadzora, ki jo vodi in koordinira Ministrstvo za infrastrukturo -Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo, sodelujejo tudi Tržni inšpektorat RS, Finančna uprava RS Policija, Mestno redarstvo in Inšpektorat Mestne občine Ljubljana.

S ciljem, da dosežemo želene rezultate in učinke bodo mestni redarji izvajali nadzor nad določbami 10., 11., 12., 14. člena, 1. odstavka 15. člena in 18. člena Odloka o avtotaksi prevozih s spremembami glede: - uporabe in nameščanja nalepk z grbom MOL (plačilo letne takse),

- nameščanja nalepk z napisom »Taksi LJ ---«,

- ali ima voznik v vozilu avtotaksi izkaznico in izvod dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL,

- ali je vožnja opravljena v skladu z naročilom stranke po najkrajši možni poti.

Mestno redarstvo zato poziva vse avto taksi prevoznike in voznike le teh, da se pri izvajanju svojega poslanstva ravnajo v skladu s prometnimi pravili in zakoni, ki urejajo področje njihovega delovanja ter zgoraj navedenim odlokom MOL.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana