sreda, 9. 4. 2014

Poostren nadzor hitrosti na širšem območju in v okolici šol

V zadnjem obdobju zaznavamo povečano število kršitev dovoljene hitrosti, kar med drugim pripisujemo tudi lepšemu vremenu. Tako smo v ponedeljek 7.4.2014 v jutranjih urah zabeležili rekordno prekoračitev hitrosti na Zaloški cesti in sicer je voznik vozil s hitrostjo kar 146 km/h na območju kjer je omejitev 60 km/h.

Navedene ugotovitve nedvomno terjajo ukrepe in sicer bomo s ciljem umirjanja hitrosti povečali našo prisotnost na širšem območju, še posebej v okolici šol.

V skrbi za varnost najšibkejših udeležencev v prometu (otroci, pešci, kolesarji …), smo se za sodelovanje obrnili tudi na Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana. Njihov predlog lokacij smo odstopili policiji s prošnjo, naj izvajajo meritve tam, kjer mi zaradi tehničnih omejitev ne moremo.

Ponovno apeliramo na vse udeležence v prometu, da hitrost vožnje temu primerno prilagodijo in upoštevajo cestnoprometne predpise in signalizacijo ter s svojim ravnanjem prispevajo v skupni skrbi za lastno varnost in varnosti drugih udeležencev v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana