ponedeljek, 10. 9. 2012

Poostren nadzor na območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone)

Redarji Mestnega redarstva bodo na območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone) zaradi zagotovitve izvajanja funkcije in namena le teh izvajali poostren nadzor in zoper kršitelje ukrepali skladno z zakonskimi pooblastili in pristojnostmi.

Območja kratkotrajnega parkiranja (modre cone) so namenjena voznikom, ki imajo v okolici kratkotrajne opravke. Voznik mora ob prihodu označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Parkiranje sme trajati največ kot je dovoljeno s prometnim znakom. Po izteku dovoljenega časa pa mora voznik vozilo odpeljati.

Na Mestnem redarstvu ugotavljamo, da veliko voznikov zlorablja namen območja kratkotrajnega parkiranja, saj ne upoštevajo časovno omejenega parkiranja in mnogi parkirajo tudi preko celega dne.

S poostrenim nadzorom in ukrepanjem skladno z zakonskimi pooblastili in pristojnostmi želimo tako voznikom kot širši javnosti poslati močan signal o nepravilnosti takšnega ravnanja.


Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana