torek, 9. 6. 2015

Poostren nadzor nad nepravilnim odlaganjem odpadkov

Odlaganje komunalnih odpadkov izven posod namenjenih za odlaganje komunalnih odpadkov, na javno površino, zelenico, pločnik oz. v naravo je prekršek in problem s katerim se v Ljubljani žal srečujemo vsakodnevno.

Mesto Ljubljana je prejela naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, zato nas vse skupaj zavezuje k še večji skrbi za okoljske izboljšave in trajnostni razvoj, tudi s pravilnim odlaganjem vseh odpadkov, v za to predvidene posode.

V skrbi za čisto in urejeno okolje bo Mestno redarstvo s kooperativnim sodelovanjem z Inšpektoratom MOL in Snaga JP nadaljevalo s poostrenim nadzorom nad nepravilnim odlaganjem vseh vrst komunalnih odpadkov, ugotovljene kršitve pa bodo ustrezno sankcionirane.

Namen poostrenega nadzora je predvsem ozaveščanje glede odgovornega ravnanja z odpadki in skrbi za čisto ter urejeno okolje.

Več o pravilnem ravnanju in odlaganju z odpadki na spletni strani Snaga Javno podjetje – klik tukaj .

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana