četrtek, 2. 3. 2017

Posebna prometna ureditev na Vojkovi cesti, v petek 3. marca

V petek dne 3.3.2017 bo zaradi prireditve v ŠRC Stožice »Aktualov dan žena« na Vojkovi cesti veljala posebna prometna ureditev.

Posebna prometna ureditev na Vojkovi: ob 18:00 uri se na delu Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do južne servisne ceste (ob Severni obvoznici) uredi enosmerni prometni režim v smeri Severne obvoznice.

Navedena prometna ureditev bo predvidoma veljala do 00:30 ure naslednjega dne.

LINIJE MESTNEGA PROMETA:

V času prireditev bodo linije mestnega potniškega prometa obratovale v skladu z ureditvijo prometa, in sicer:

- Linija št. 20 bo obratovala po spremenjeni trasi: Vojkova cesta, obračališče, Štukljeva (severna servisna cesta), Dunajska cesta, Baragova ulica, Vojkova cesta (redna trasa).

Zadnji odhodi avtobusov izpred ŠRC Stožice bodo 20 minut po končani prireditvi.

Ob tem LPP obvešča vse uporabnike, da so vožnje z mestnim potniškim prometom ob predložitvi vstopnice tri ure pred in tri ure po prireditvi brezplačne.

Med parkirišči bo urejena krožna linija: Vojkova-servisna cesta - del krožišča Tomačevo, mali rondo pri ŠRC, Štajerska cesta, Kranjčeva ulica, Tomačevska cesta, parkirišče Nove Žale (obračališče).

PARKIRANJE:

Za obiskovalce prireditve bo parkiranje možno na naslednjih parkiriščih: Kranjčeva, Pop TV, Žale, Nove Žale, Ekonomska fakulteta, FDV in parkirnih hišah WTC in Modri kvadrat.

Parkiranje na parkiriščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana: Kranjčeva, Pop TV, Žale in Nove Žale bo 2 uri pred prireditvijo in 1 uro po prireditvi brezplačno.

Voznike in ostale udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje cesto prometne signalizacije.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana