petek, 22. 2. 2019

Posvet o varnosti v lokalnih skupnostih

Sodelavci Mestnega redarstva so se 20. februarja 2019 na povabilo Fakultete za varnostne vede Univerze v Ljubljani udeležili posveta ob zaključku raziskovalnega projekta Varnost v lokalnih skupnostih (2015-2018).

Na posvetu, ki so se ga udeležili deležniki, raziskovalci in soustvarjalci oziroma odgovorni za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, so v okviru zbornika predstavili zaključke programske skupine z oceno štiriletnega raziskovalnega dela.

Namen projekta oz. programa je bil preusmeriti pozornost raziskovalcev in strokovne javnosti s teoretične ravni na preverjanje znanstvenih spoznanj in vrednosti teh spoznanj v prakso. Skozi raziskovalno in kooperativno delo skupine so se pokazale nove možnosti za izboljšanje trenutne situacije in zato raziskovalni program kot tak pomembno prispeva k razvoju novih pristopov in metod v slovenski varstvoslovni znanosti. Sistematično in globinsko raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih je izjemno velik korak za Slovenijo in njeno znanstveno sfero, saj lahko kot majhna država predstavlja vzorčni primer dobre prakse.

Več o programski skupini in projektu najdete na spletni strani fakultete.