torek, 13. 1. 2015

Poziv k pridobitvi dovolilnic za leto 2015

Z nastopom novega leta je veljavnost dovolilnic za leto 2014 potekla.

Mestno redarstvo želi zainteresirane opozoriti, da s potekom koledarskega leta poteče tudi veljavnost dovolilnic za leto 2014. Navedeno velja tako za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce (več o tem si lahko preberete tukaj), kot tudi za taksi prevoznike (več o tem si lahko preberete tukaj).

Dovolilnice izdaja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Mestno redarstvo kot prekrškovni organ izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov, pri čemer želimo zainteresirane opozoriti, da je za nespoštovanje določil o pridobitvi novih dovolilnic predpisana tudi globa, ki je odvisna od narave prekrška.

 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana