petek, 6. 3. 2015

Predstavitev in delo mestnega redarstva v vrtcu pirniče enota polhi

Predstavitev Mestnega redarstva, delo in službena oprema redarjev

Mestno redarstvo se je udeležilo predstavitve v vrtcu Pirniče. Redarji so se v enoti Polhi predstavili in malčkom pokazali opremo in vozila, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Poleg tega so redarji otroke podučili tudi o prometni varnosti in predvsem o varni udeležbi v cestnem prometu kot pešci. Otrokom so razdelili tudi odsevnike in promocijski material, katerega so se zelo razveselili.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana