petek, 11. 5. 2018

Preventivna akcija Hitrost - ugotovitve Mestnega redarstva

Redarji Mestnega redarstva MOL so med 16. in 26. aprilom 2018 sodelovali v prvem delu nacionalne preventivne akcije Hitrost, katere namen je zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprimerne oziroma neprilagojene hitrosti.

Nekaj pomembnejših ugotovitev aktivnosti v času akcije:

  • ugotavljamo, da nam je z dosedanjim operativnim in preventivnim delom uspelo zmanjšati najvišje hitrosti
  • najpogostejše kršitve smo zabeležili v rangu od 1 km/h do 5 km/h in sicer 1.064, kar predstavlja 60 % vseh prekoračitev (1.785) ter v rangu od 6 km/h do 10 km/ h, in sicer 483, kar predstavlja 27 % vseh prekoračitev
  • spodbudno je tudi, da smo v opazovanem obdobju zabeležili zgolj 9 kršitev v rangu od 31 – 50 km/h ter nobene prekoračitve v rangu nad 50 km/h,
  • po dnevih v tednu je največ ugotovljenih prekoračitev v času vikenda, kar je glede na dosedanje ugotovitve stalnica na vseh lokacijah.

Naš cilj ostaja tudi v prihodnje zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti na način, da bo naše delo usmerjeno na najbolj varnostno obremenjene lokacije, še posebej v okolico tistih kjer je največ ranljivejših udeležencev v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana