petek, 27. 4. 2012

Preventivna akcija "kolesar"

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana se je med 23. in 27. aprilom 2012 pridružilo preventivni akciji »Kolesar«, ki jo je organizirala Javna agencija Republike Slovenije za prometno varnost.

Namen akcije je bilo preventivno delovanje, osveščanje, usmerjanje in opozarjanje kolesarjev na pravilno ravnanje v cestnem prometu in lastno varnost.

V času izvajanja preventivne akcije Javne agencije RS za prometno varnost so tudi mestni redarji MOL namenjali posebno pozornost varnosti kolesarjev na območjih gostejšega prometa, v bližini vrtcev in osnovnih šol ter na območjih za pešce. S takšnim delovanjem želimo prispevati k zmanjšanje prometnih nesreč s smrtnim izidom ter hudimi telesnimi poškodbami kolesarjev ter zmanjšanju ogrožanja pešcev s strani kolesarjev.

Preventivno delo mestnih redarjev MOL je bilo v času trajanja akcije usmerjeno predvsem v osveščanje kolesarjev in voznikov glede:
- pravilne uporabe varnostne čelade,
- pravilne strani ceste in smeri vožnje kolesarjev,
- primerne hitrosti kolesarjev v območjih za pešce,
- vožnje s primerno hitrostjo glede na omejitve prometne signalizacije in
- opozarjanje kolesarjev na lastno varnost.

V okviru akcije smo opravili tudi ogled črnih točk, nevarnih za kolesarje.

Več o preventivni akciji Javne agencije RS za prometno varnost »Kolesar« si lahko preberete na naslednji povezavi

 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana