torek, 28. 6. 2016

Prihaja nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

5. julija se začne uporabljati nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 21.12.2015, uporabljati pa se začne 5.7.2016.

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 21.12.2015 objavljen Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Veljati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi, torej v torek 5. julija 2016.

Z dnem začetka uporabe novega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).

Več o novostih si lahko preberete na spletnem portalu Javne agencije RS za varnost prometa – klik tukaj

Pravilnik je objavljen in dostopen na spletni strani Uradnega lista – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana