sreda, 14. 12. 2016

Problematika nepravilnega parkiranja na parkirišču Dolgi most

Vse voznike in obiskovalce Ljubljane, ki uporabljajo parkirišče Dolgi most prosimo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in svoje vozilo parkirajo na dovoljenih in urejenih parkirnih mestih.

V času »prazničnega decembra« se v mestu Ljubljana dogaja res veliko in dnevno se odvija mnogo različnih prireditev, nastopov, sejmov in drugih dogodkov, ki privabijo veliko število obiskovalcev. Z namenom, da osebno doživijo in izkusijo bodisi samo praznično vzdušje ali si želijo ogledati prireditve, se mnogi v Ljubljano pripeljejo iz drugih krajev Slovenije, svoje vozilo pa parkirajo na parkiriščih ob vpadnicah oziroma t.i. »Parkiraj in se pelji«. Še posebej je izjemno izpostavljeno parkirišče Dolgi most (P & R).

Mnogi pa se v Ljubljano pripeljejo, ker se udeležijo različnih izletov, ki jih organizirajo turistične agencije, katere pa praviloma izberejo kot izhodiščno oziroma zbirno točko prav omenjeno parkirišče »Dolgi most«, kar še dodatno vpliva na zasedenost parkirnih mest.

Vsekakor razumemo stisko voznikov, ki se morebitno soočijo s situacijo, ko zaradi zasedenosti dovoljenih parkirnih mest, svojega vozila nimajo kje parkirati. Želimo pa izpostaviti, da te okoliščine nikakor ne morejo vplivati na dejstvo, da je vozilo, ki je parkirano na zelenici, pločniku ali drugih površinah, kjer parkiranje ni dovoljeno, parkirano v nasprotju s predpisi, ki urejajo pravila ravnanja v cestnem prometu.

Mestno redarstvo zato apelira na vse obiskovalce in ostale voznike, ki parkirajo na parkirišču Dolgi most ali drugih P & R parkiriščih, naj upoštevajo prometno signalizacijo in svoje vozilo parkirajo na, za to dovoljenih in urejenih parkirnih mestih ter s svojim odgovornim ravnanjem prispevajo tako k svoji lastni varnosti kot tudi varnosti drugih udeležencev v prometu.

Ob tem pa želimo vsem udeležencem prireditev in dogodkov ter obiskovalcem našega mesta varno in prijetno ter predvsem pozitivno izkušnjo.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana