četrtek, 29. 5. 2014

Problematika parkiranja na Šuštarjevem nabrežju

Mestno redarstvo je na pobudo inšpekcijskih služb zaradi požarne varnosti in pritožb pešcev ter kolesarjev, pričelo poostreno nadzirati promet na Šuštarjevem nabrežju. Pri ogledu dejanskega stanja smo ugotovili, da se vsakodnevno vzdolž Šuštarjevega nabrežja pojavlja množično nepravilno parkiranje in sicer na pločniku in kolesarski stezi, kar pa glede požarne varnosti UKC onemogoča dostopa intervencijskih vozil v primeru požara ali drugih nesreč.

K problematiki smo pristopili z najmilejšim ukrepom »opozorilom«. Nadzor smo začeli izvajati 19.05.2014 in izdali 25 opozoril ter 2 obvestili o prekršku za vozila, ki so neposredno ovirala dovoz do objekta. Ob ponovnem nadzoru dne 20.05. 2014 sta bila v prekršku parkirana le še dve vozili. Tudi pri nadaljnjih kontrolah Šuštarjevega nabrežja nismo zaznali množičnega nepravilnega parkiranja, kar je več kot očitno, da smo že z opozorili dosegli več kot odličen vpliv na izboljšanje varnostnih razmer. Z nadzori bomo nadaljevali in tudi represivno ukrepali.