četrtek, 27. 10. 2016

Promet v okolici pokopališča Žale ob dnevu spomina na mrtve

V okolici pokopališča Žale v prihodnjih dneh pričakujemo povečano število obiskovalcev. Posebne prometne ureditve tudi tokrat ne bo, parkiranje v okolici pokopališča bo brezplačno, mestni avtobusi pa bodo vozili po prilagojenem voznem redu.

Parkiranje v okolici Žal

Na urejenih parkiriščih v okolici pokopališča Žale bo od 29. oktobra do vključno 1. novembra 2016, omogočeno brezplačno parkiranje. Parkiranje na Tomačevski cesti ne bo možno.

Parkirišča v bližini pokopališča Žale:

P1 – pri cerkvi Sv. Križa

P2 – ob Pokopališki ulici pri Plečnikovih Žalah

P3 – pri Zavodu za rehabilitacijo

P4 – parkirišče ob Koželjevi ulici

P5 – Nove Žale

P6 – ob Kranjčevi ulici

Parkirna hiša ŠRC Stožice

V času od 26. 10. do vključno 1. 11.2016, bo parkiranje možno tudi na dveh začasnih parkiriščih, ob Tomačevski cesti in ob Koželjevi ulici. Skica parkirišč v okolici Žal – klik tukaj

Vozni red avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa

Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v ponedeljek, 31. oktobra, in v torek, 1. novembra 2016 obratovali po posebnih voznih redih, prilagojenih povečanemu obisku pokopališča na Žalah. Na linijah 2, 7 in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno. Liniji 19I in 19B bosta obratovali po prirejenem nedeljskem voznem redu, dodatno pa bo uvedena linija 19, katera bo obratovala po trasi Barje – Tomačevo. Prav tako bodo obratovale linije 11B, 18, 21 in 22, katere ob nedeljah ne obratujejo. Vse ostale linije mestnih avtobusov bodo obratovale po prirejenem sobotnem voznem redu. Za linije 1B, 3, 3G, 6B, 8 in 27K bo veljal nedeljski vozni red.

V prazničnih dneh bodo avtobusi mestnega potniškega prometa vozili po spremenjenih voznih redih: vozni red

Skico spremenjene trase linije 12 in 12D si lahko ogledate s klikom na povezavo – Spremenjena trasa linije 12 in 12D

Več podrobnosti o prometni ureditvi, spremenjenih voznih redih mestnih avtobusov in ostalih informacij najdete na spletnem portalu MOL s klikom tukaj

Voznike prosimo, naj parkirajo le na za to urejenih površinah in naj upoštevajo prometno signalizacij in navodila mestnih redarjev ter policistov. Prometna ureditev na Tomačevski cesti tudi tokrat NE BO SPREMENJENA in bo potekala dvosmerno.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana