petek, 28. 9. 2012

Promocijski material mestnega redarstva

S preventivno prisotnostjo redarjev na terenu in številnimi preventivnimi akcijami, predstavitvami in promocijskim materialom Mestno redarstvo vpliva na splošno javnost ter še posebej na potencialne kršitelje na način, ki dolgoročno spreminja miselnost.

V začetku letošnjega leta smo aktivno pristopili k izvajanju funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, ki v prvi vrsti pomeni tudi preventivno obliko dela Mestnega redarstva. Namreč tovrstna oblika delovanja Mestnega redarstva in redarjev omogoča tudi boljšo dostopnost in komunikacijo z meščani, prebivalci in obiskovalci mesta..
 
V praksi izvajanje funkcije strategije pomeni predvsem učinkovito v preventivo usmerjeno reševanje težav in zaupanja v delo Mestnega redarstva, kot tudi razvijanje in vzdrževanje tesnih odnosov s partnerskimi subjekti, kakor tudi izboljšanje zaupanja v delo Mestnega redarstva. Gre za mehak in neoblasten pristop k reševanju težav, ki pa v zadnji instanci ne izključuje represivnega delovanja kot osnovnega in primarnega delovanja Mestnega redarstva.
 
Glavni in dolgoročni cilj, ki omogoča reševanje težav lokalne skupnosti brez represivnih posegov, kar ljudje razumejo kot poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine ter dostojanstvo posameznika je sodelovanje Mestnega redarstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju višje ravni varnosti skozi preventivno delo. Pri tem ima posebno mesto sodelovanje z vsemi partnerskimi subjekti, kot so četrtne skupnosti, drugi oddelki in službe Mestne občine Ljubljana, Policijsko upravo Ljubljana in zlasti policijske postaje, vrtci ter šole. V segmentu skupnih aktivnosti na področju preventivnega delovanja, predlogov in načrtovanja sprememb cestnoprometne signalizacije in varnih šolskih poti še posebej izstopa sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. 
 
S preventivno prisotnostjo redarjev na terenu in številnimi preventivnimi akcijami, predstavitvami in promocijskim materialom Mestno redarstvo vpliva na splošno javnost ter še posebej na potencialne kršitelje na način, ki dolgoročno spreminja miselnost. V tem segmentu smo izdali tri informacijske zloženke (Ljubljana, srcu prijazno mesto, Pooblastila mestnih redarjev in Prekrškovna abeceda), ki so objavljene na naši spletni strani  in različen promocijski material (parkirne ure, ovratni obesek, obesek Zmajček v uniformi, odsevni trakovi, obesek avtomobil), ki so dodane tej objavi v priponki.


Lokacije, kjer lahko dobite omenjeni promocijski material:

Sedež Mestnega redarstva, Proletarska 1
Mestna hiša (Magistrat), Mestni trg 1
Kresija (pri varnostniku), Adamič Lundrovo nabrežje 2
Kresija (vložišče MOL), Mačkova 1
Blagajna vzpenjače, Krekov trg
Blagajna – GH Kozolec, Dvoržakova 3
Blagajna pajka – Avto sejem, Cesta dveh cesarjev nn