petek, 21. 10. 2016

Raziskava neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za gibalno ovirane osebe

V okviru sodelovanja med Mestnim redarstvom MOL in Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, so študentje v letu 2015 na območju MOL izvedli raziskavo neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih, rezerviranih za gibalno ovirane osebe.

V okviru večletnega odličnega sodelovanja s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru je skupina študentov fakultete s ciljem izboljšanja stanja na obravnavanem področju, v letu 2015 na 18 lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana izvedla raziskavo stanja glede neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih, rezerviranih za gibalno ovirane osebe.

Na povabilo Mestnega redarstva je doc. dr. Aleš Bučar - Ručman mestnim redarjem predstavil rezultate raziskave, iz katere izhaja, da je bilo v opazovalnem obdobju kar 63 % nepravilno parkiranih vozil na opazovanih parkirnih mestih za gibalno ovirane osebe.

S tem, ko parkiramo na označenem parkirnem prostoru za invalide, čeprav do tega nismo upravičeni, moramo pomisliti na to, da s tem dejanjem lahko nekomu zelo otežimo gibanje in samo parkiranje.

V mesecu novembru bomo z namenom preventivnega ozaveščanja in s ciljem izboljšanja stanja parkirnih navad, izvajali poostreni nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih, rezerviranih za gibalno ovirane osebe.

Mestno redarstvo tudi apelira na vse voznike, naj spoštujejo omejitve in pravila, določena s cestnoprometno signalizacijo in svoje vozilo parkirajo na za to predvidenih parkirnih površinah, ter tako, da ne ovira ali ogroža ostalih udeležencev v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana