četrtek, 29. 3. 2012

Redar s hitro akcijo uspešno pogasil požar na tržnici moste

V torek 27. marca malo po 14. uri je redar Brane Šikanovski, ko se je vračal iz mešane patrulje, ki jo je opravljal na Policijski postaji Moste, od občana dobil obvestilo da pri tržnici Moste gori koš za smeti.

Na kraju je ugotovil da gori smetnjak, nameščen na stebru javne razsvetljave in bi lahko bilo ogroženo vozilo, ki je bilo parkirano v neposredni bližini.
Dogodek je takoj javil v operacijsko komunikacijsko pisarno Mestnega redarstva, od koder je bil javljen požar na telefonsko številko 112. Na kraj so bili poslani gasilci Gasilske brigade Ljubljana.

Redar Brane Šikanovski se je glede na oceno, da je avtomobil neposredno ogrožen, odločil za hitro intervencijo in z gasilnim aparatom, ki ga je dobil v kulturnem centru Španski borci uspešno pogasil požar. Gasilci so tako po prihodu na kraj samo še ohladili kovinski del koša za smeti in steber javne razsvetljave.