ponedeljek, 8. 7. 2013

Rock otočec - nov izziv in pozitivna izkušnja za mestno redarstvo

Za nami je premierna izvedba prireditve Rock Otočec, ki se je na kopališču Laguna na Ježici odvijala minuli vikend. Na Mestnem redarstvu smo se na dogodek v sodelovanju z organizatorjem in ostalimi operativnimi službami MOL (JP Ljubljanski potniški promet, JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, …) zelo dobro pripravili.

Mestni redarji so bili v času prireditve prisotni predvsem na prometno bolj izpostavljenih lokacijah, z namenom zagotavljanja varnega in neoviranega prometa in dajanja informacij, kje lahko udeleženci parkirajo ter usmerjanja na prosta parkirna mesta.

Po informacijah, s katerimi razpolagamo s strani organizatorja prireditve in Policije, je prireditev vse dni potekala brez posebnosti in nepredvidenih dogodkov, čemur lahko pripišemo predvsem dobri pripravi na dogodek, dobri organizaciji in učinkovitemu sodelovanju vseh sodelujočih.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana