četrtek, 8. 8. 2013

Sistem brezplačne razgradnje izrabljenih motornih vozil

V Republiki Sloveniji je skladno z Evropsko skupnostjo zagotovljen sistem za ravnanje z izrabljenimi vozili (IMV). To pomeni, da je vsak avtomobil, ki je odslužil svojemu primarnemu namenu, brezplačno ustrezno tehnično, strokovno in ekološko razgrajen.

S sistemom ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki vključuje brezplačno razgradnjo motornih vozil se na ta način prispeva tudi k zmanjševanju onesnaževanja okolja ob istočasnem ohranjanju naravnih virov s ponovno uporabo materialov.

Seznam odjemnih mest - klik tukaj

Uredba o izrabljenih vozilih - klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana