četrtek, 26. 9. 2013

Službena vozila mestnega redarstva opremljena z aed defibrilatorji

Hitra in pravilna prva pomoč človeku, ki je doživel srčni zastoj, se s takojšnjim oživljanjem in uporabo samodejnega defibrilatorja ob istočasnem izvajanju temeljnih postopkov oživljanja, poveča možnost preživetja do trikrat.

Ker so mestni redarji na terenu, torej med ljudmi 24 ur in 7 dni v tednu, je s tem pomembnim tehničnim pripomočkom od novembra 2011 opremljena vsaka patrulja. Mestni redarji so na Seminarju temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije temeljito obnovili znanje iz prve pomoči in se naučili uporabljati avtomatski defibrilator, tako da lahko suvereno pristopijo k ponesrečencu ali bolniku v primeru srčnega zastoja.

Sodelovanje med mestnimi redarji in reševalno postajo je ključnega pomena, zato je bil v ta namen podpisan Protokol o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Protokol vključuje dogovor o obveščanju mestnih redarjev (s strani dispečerskega centra reševalne postaje) o kritičnih dogodkih, pri katerih lahko pomagajo z oživljanjem in nudenjem prve pomoči meščanom in obiskovalcem Ljubljane z avtomatskim eksternim defibrilatorjem (AED). V praksi to pomeni, da v primerih, ko patrulja mestnega redarstva prva pride na kraj do bolnika oziroma poškodovanca, nemudoma prične z oživljanjem oziroma stabilizacijo stanja do prihoda reševalcev. Mestni redarji tako na ta način prispevajo k uresničevanju gesla LJUBLJANA – SRCU PRIJAZNO MESTO.

Zloženka: Ljubljana-srcu prijazno mesto

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana