četrtek, 23. 6. 2016

Sodelovanje mestnega redarstva na kolesarskem izpitu učencev osnovne šole simona gregorčiča kobarid

V okviru sodelovanja Mestnega redarstva Ljubljana s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid in redarsko službo Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči so mestni redarji v torek dne 21.6.2016 sodelovali pri pomoči opravljanja kolesarskega izpita učencev 5. razreda osnovne šole Kobarid.

Mestni redarji Mestne občine Ljubljana so na povabilo Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid ter redarsko službo Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v torek dne 21.6.2016 sodelovali pri opravljanju kolesarskega izpita in kolesarjenja na približno 30 km dolgi poti v okolici Kobarida, ki ga je organizirala osnovna šola v spremstvu učiteljic, redarske službe, policije in gasilcev.

Otrokom in ostalim udeležencem smo predstavili tudi samo delo in službeno opremo, ki jo pri operativnem delu uporabljajo mestni redarji Mestnega redarstva MOL, otrokom pa smo razdelili tudi promocijski material s poslikavo Mestnega redarstva (zmajčke, kresničke in druga odsevna telesa).

Mestno redarstvo na ta način krepi proaktivno sodelovanje tudi z zunanjimi partnerskimi subjekti in deležniki na področju preventivnega dela in, katerih poslanstvo je skrb za varnost v cestnem prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana