torek, 25. 8. 2015

Sodelovanje mestnega redarstva pri usmerjanju prometa na telemachovem dnevu triatlon v ljubljani

V nedeljo 23. avgusta je družba Telemach v Ljubljani organizirala triatlon na območju Kodeljevega in okoliških cestah, kjer je tudi Mestno redarstvo skrbelo za varnost udeležencev tako, da je na varnostno obremenjenih točkah usmerjalo promet.

V nedeljo 23. avgusta je družba Telemach organizirala triatlon, ki je potekalo na območju Kodeljevega. Ključno v smislu varnosti udeležencev triatlona in ostalih udeležencev prometa je bilo kolesarjenje, ki je potekalo po okoliških cestah, od katerih so nekatere identificirane kot varnostno bolj obremenjene točke, zaradi česar so mestni redarji na teh lokacijah usmerjali promet in tako skrbeli za varnost udeležencev.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana