četrtek, 6. 3. 2014

Sodelovanje mestnega redarstva s fakulteto za varnostne vede univerze v mariboru

Mestno redarstvo je v mesecu februarju aktivno pristopilo k sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru v projektu »Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti in Situacijska prevencija s posebnim poudarkom na vlogi Mestnega redarstva«.

Na to tematiko smo se udeležili predavanj na sedežu fakultete na Kotnikovi ter se ob koncu predavanj dogovorili o skupni izdelavi projektov s področja problematike dela Mestnega redarstva, ki jih bodo pripravili študentje ter jih predstavili v drugi polovici marca na sedežu Mestnega redarstva.

Namen projektov po sklopih oziroma področjih problematike (kot npr. grafitiranje, beračenje, vandalizem ipd.) je izdelava analize stanja z oceno varnostnih tveganj na območju Mestne občine Ljubljana. Rezultate projektov bomo preučili v smislu vključitve predstavljenih predlogov pri našem nadaljnjem operativno preventivnem delu, s ciljem doseči izboljšanje stanja na izpostavljenih področjih problematike.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana