petek, 13. 1. 2017

Sodelovanje mestnega redarstva v nacionalni preventivni akciji »mobilni telefoni v prometu«

Mestno redarstvo se pridružuje in aktivno sodeluje v nacionalni preventivni akciji »Mobilni telefoni v prometu« pod skupnim sloganom »Vozimo pametno!«, ki jo v času od 16.1.2017 do 29.1.2017 koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.

Javna agencija RS za varnost prometa tudi letos organizira in koordinira nacionalno preventivno akcijo o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Preventivna akcija »Mobilni telefoni v prometu« bo predstavljena pod skupnim sloganom ''Vozimo pametno!''. V letu 2017 se preventivna akcija izvaja v času od 16. do 29. januarja 2017.

Preventivna akcija bo temeljila na osveščanju in dvigu varnostne kulture z namenom zmanjšati stopnjo uporabe mobilnega telefona med vožnjo in povečati stopnjo zavedanja voznikov in voznic o nevarnosti uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Mestno redarstvo bo v skupni nacionalni preventivni akciji sodelovalo operativno in delovalo predvsem preventivno s ciljem osveščanja voznikov o nevarnostih uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

Mestni redarji bodo tako izvajali nadzor nad upoštevanjem 35. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, kamor spada tudi uporaba mobilnih telefonov. V 3. odstavku 35. člena navedenega zakona pa je vozniku izrecno dovoljena uporaba naprave za prostoročno telefoniranje. Za voznike, ki se ravnajo v nasprotju z zakonsko določbo, je predpisana globa 120 €.

Več o preventivni akciji si lahko preberete na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa - klik tukaj.

Vzporedno s preventivno akcijo »Mobilni telefoni v prometu« pa bodo mestni redarji izvajali tudi nadzor nad spoštovanjem 33. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki določa, da morajo biti med vožnjo osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.

Vsem voznikom želimo varno vožnjo in se pridružujemo pozivom, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnih telefonov in s tem skrbijo tako za lastno varnost kot tudi varnost ostalih udeležencev v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana