sreda, 10. 6. 2015

Sodelovanje mestnega redarstva z medobčinskim redarstvom kobarid pri opravljanju kolesarskega izpita v kobaridu

V okviru sodelovanja Mestnega redarstva Ljubljana z Medobčinskim redarstvom Kobarid so mestni redarji sodelovali pri pomoči opravljanja kolesarskega izpita učencev 5. razreda osnovne šole Kobarid

Mestni redarji Mestne občine Ljubljana so se na povabilo Osnovne šole Kobarid in Medobčinskega redarstva Kobarid udeležili opravljanja kolesarskega izpita in kolesarjenja do nekdanjega mejnega prehoda Robič, ki ga je organizirala osnovna šola v spremstvu redarske službe, policije in gasilcev.

Mestni redarji so na dogodku predstavili tudi samo delo in službeno opremo Mestnega redarstva MOL.

Mestno redarstvo tako tudi na ta način skrbi za izvajanje eno od pomembnih usmeritev Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, t. j. proaktivno sodelovanje s partnerskimi subjekti. Kot drugi segment tovrstnega sodelovanja pa sledi tudi namenu, da se predstavi naše delo in službena oprema širši javnosti.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana