petek, 2. 12. 2016

Sodelovanje s fakulteto za varnostne vede in četrtnimi skupnostmi

V mesecu novembru smo v skladu s cilji okrepili sodelovanje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru in Službo za lokalno samoupravo MU MOL.

V mesecu novembru smo v skladu z našimi cilji okrepili sodelovanje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru in Službo za lokalno samoupravo in četrtnimi skupnostmi MU MOL.

V sklopu sodelovanja s Službo za lokalno samoupravo MU MOL in Fakulteto za varnostne vede smo v navedenem obdobju tako organizirali obiske študentov po četrtnih skupnostih, kjer so se lahko pogovorili z njihovimi predstavniki.

Namen tokratnega sodelovanja na terenu skupaj z mestnimi redarji je bil, da se študentje neposredno seznanijo z vlogo varnostnih struktur, vlogo v lokalnem okolju in pričakovanji tako Mestnega redarstva kot četrtnih skupnosti.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana