petek, 27. 5. 2016

Sodelovanje z zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Mestno redarstvo se je v okviru krepitve sodelovanja z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja na področju varnosti ljudi in premoženja udeležilo strokovnega srečanja na sedežu družbe Sintal d.o.o.

Mestno redarstvo se je v četrtek dne 26.5.2016 na povabilo Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ki zastopa interese družb za zasebno varovanje, udeležilo strokovnega srečanja na sedežu družbe Sintal d.o.o.

Na strokovnem srečanju smo se seznanili s predstavitvijo delovanja družbe, si ogledali komunikacijska sredstva, opremo in službena vozila. Kot ključni segment strokovnega srečanja pa je bil pogovor o možnostih medsebojnega sodelovanja, obveščanja in operativnih aktivnosti z družbami za zasebno varovanje na območju MOL, katerega ključni cilj in skrb je večja varnost ljudi in premoženja v Ljubljani.

Poleg mestnih redarjev so se srečanja udeležili tudi ostali sodelavci Mestnega redarstva, saj smo z vidika osebne varnosti in premoženja pridobili koristne informacije.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana