ponedeljek, 3. 9. 2012

Sprejem predstavnikov srbske policije - predstavitev dela mestnega redarstva

V okviru mednarodnega sodelovanja je Mestna občina Ljubljana skupaj s predstavniki za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizirala študijski obisk 15 predstavnikov srbske policije. Posebej so izrazili željo, da bi se seznanili z delom mestnega redarstva in na področju preventivnega dela ter partnerskega sodelovanje s policijo in prebivalci.

V petek 31.8.2012 ob 9.20 uri je bil v okviru mednarodnega sodelovanja za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Mestni hiši sprejem predstavnikov srbske policije. Zanimala jih je predvsem organizacija dela in delovno področje mestenga redarstva, in še posebej na področju preventivnega dela in partnerskega sodelovanja s policijskimi postajami, Policisjko upravo Ljubljana in prebivalci ter sodelovanje z ostalimi redarstvi na območju Republike Slovenije.

Skladno z njihovim izraženim zanimanjem in željami je bilo na predstavitvi na kratko predstavljeno delo mestenga redarstva in posebej poudarjeno delo na področju preventive in sodelovanja s partnerksimi subjekti v okviru izvajanja funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva in predvsem pozitivne izkušnje na tem področju.

Predstavljena so bila tudi nova pooblastila občinskim redarstvom, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestenga prometa (ZPrCP-A) in je stopil v veljavo z dnem 1.9.2012.

Sprejema se je udeležil tudi župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković, ki je pozdravil tovrstno sodelovanje in pohvalil dosedanje delo ter uspešna prizadevanja Mestnega redarstva na področju prometne varnosti v Ljubljani.

Ob zaključku sprejema je bil predstavnikom srbske policije izročen promocijski material. Nad predstavljenim delom so bili izredno navdušeni in pohvalili so napredek, ki ga je v enem letu naredilo Mestno redarstvo, predvsem na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela mestnega redarstva.
 

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana