petek, 2. 8. 2013

Sprejeta novela zakona o pravilih cestnega prometa - (zprcp-b)

Dne 26.7.2013 je bil v Uradnem listu št. 63/2013 objavljena novela Zakona o pravilih cestnega prometa – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), ki začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. septembra 2013.

Bistvena sprememba, ki se nanaša na delo občinskih redarstev in s katero se razširja njihova pooblastila zajema prvi odstavek 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa. Občinski redarji imajo z novelo zakona tako pristojnost za izvajanje nadzora tudi na nekategoriziranih cestah, ki so dane v javno uporabo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B) je dostopen na naslednji povezavi – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana