petek, 20. 9. 2013

Spremenjen prometni režim na slovenski

V nedeljo, 22. septembra 2013, bo na Slovenski cesti začel veljati spremenjen prometni režim, s katerim bo omejen tranzitni promet motornih vozil ter dana prednost javnemu prometu, kolesarjenju in hoji.

V osrednjem delu, na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto, bo prekinjen osebni motorni promet, na preostalih odsekih, med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto ter med Gosposvetsko in Tivolsko cesto, pa bo motorni promet tekel v dveh smereh po dveh voznih pasovih.

Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo vozili po celotni Slovenski cesti in se ustavljali na dveh glavnih ter dveh vmesnih postajališčih. Dostop do garažne hiše pod Kongresnim trgom bo urejen s Šubičeve ulice in z južnega odseka Slovenske ceste s posebnim voznim pasom. Dovozi za stanovalce, dostava lokalom, dostop do centralne pošte in za goste hotela Slon bodo zagotovljeni s posebnim elektronskim nadzorom in dovolilnicami.

Več o zapori in spremenjenem prometnem režimu s predstavitvijo in zloženko lahko preberete na povezavi – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana