ponedeljek, 23. 2. 2015

Udeležba mestnega redarstva na posvetu o varnostnih razmerah

Mestno redarstvo MOL se je udeležilo posveta o varnostnih razmerah na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, ki ga je organizirala Četrtna skupnost Moste v sodelovanju s Policijsko postajo Moste PU Ljubljana.

Dne 19. 2. 2014 se je Mestno redarstvo MOL udeležilo posveta o varnostnih razmerah na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, ki ga je organizirala Četrtna skupnost Moste v sodelovanju s Policijsko postajo Moste PU Ljubljana.
Posveta so se udeležili tudi predstavniki četrtnih skupnosti Moste, Golovec, Polje, Jarše in Sostro. Pogovor je potekal o varnostni problematiki na vzhodnem delu MOL. Predstavniki policije so predstavili problematiko s katero se na določenem delu Ljubljane soočajo, ter kaj je bilo v smeri reševanje le te narejeno v preteklosti, ter kakšni so načrti v prihodnje. Enaka predstavitev je potekala s strani Mestnega redarstva, kjer smo izpostavili problematiko s katero se srečujemo. Na koncu, pa je potekala razprava s predstavniki četrtnih skupnosti, kako bi s sodelovanjem poizkušali rešiti omenjene problematike, poleg tega pa so predstavniki vsake četrtne skupnosti predstavili težave s katerimi se srečujejo občani na območju njihovih skupnosti.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana