ponedeljek, 13. 6. 2016

Udeležili smo se skupne seje na Četrtni skupnosti vič

Mestno redarstvo se je v torek dne 7.6.2016 na povabilo Četrtne skupnosti Vič udeležilo skupne seje, na kateri so svetniki in svetnice ČS predstavili kritične točke, ki jih ugotavljajo v svojem lokalnem okolju in ki se nanašajo na nevestno ravnanje v prometu ter uničevanje zelenih površin.

V torek dne 7.6.2016 smo se na povabilo Četrtne skupnosti Vič udeležili skupne seje, na kateri je bila izpostavljena aktualna problematika, ki jih zaznajo na območju četrtne skupnosti s poudarkom na področju nevestnega ravnanja v prometu, problematike zapuščenih vozil, divjih odlagališč, vandalizma, grafitiranja in objestne vožnje kolesarjev.

V nadaljevanju smo pojasnila prioritete našega dela ter predstavili poročilo za leto 2015, ki se nanaša na ČS Vič, s posebnim poudarkom na pobudah, ki smo jih naslovili na pristojne organe ter odgovorili na nekaj vprašanj ter pobud četrtnih svetnic in svetnikov.

Predstavnikom ČS smo tudi predlagali, da se težave, ki se izpostavijo na njihovih sejah in se dotikajo pristojnosti MR, tekoče sporočajo, saj je mogoče zgolj v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi deležniki hitro poiskati možne rešitve težav, ki jih imajo občani. Vabila na seje Četrtnih skupnosti pa vidimo kot priznanje naporov, ki jih Mestno redarstvo vsakodnevno namenja ureditvi problematike prometa v Mestni občini Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana