torek, 24. 6. 2014

Usposabljanje mestnega redarstva ljubljana na gasilski brigadi ljubljana

Udeležba Mestnega redarstva Ljubljana na usposabljanju o pravilni uporabi gasilnih aparatov in gašenja požarov.

Dne 24.06.2014 se je Mestno redarstvo Ljubljana udeležilo izobraževanja na Gasilski brigadi Ljubljana. Usposabljanje je potekalo v dveh delih. Pri teoretičnem delu jim je bilo predstavljeno delo in struktura gasilske brigade, načine gašenja, ravnanje z vnetljive snovi. Svoje znanje so nato preizkusili tudi v praksi, kjer je bila prikazana pravilna uporaba gasilnih aparatov, uporaba euro hidranta in navadnega hidranta.

Ocenjujemo, da bo pridobljeno znanje odlično izhodišče mestnih redarjev pri morebitnih nesrečah.


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana