petek, 14. 3. 2014

V okolici šol opažamo povečano število kršitev dovoljene hitrosti

V zadnjem obdobju v okolici šol zaznavamo povečano število kršitev dovoljene hitrosti, kar pripisujemo predvsem lepšemu vremenu.

V skrbi za varnost najšibkejših udeležencev v prometu (otroci, pešci in kolesarji) bomo s poostrenim nadzorom upoštevanja omejitev hitrosti nadaljevali, saj je koncentracija teh udeležencev zaradi izobraževalnih ustanov izjemno velika.

Na vse udeležence v cestnem prometu apeliramo naj upoštevajo cestnoprometne predpise in signalizacijo in tako s svojim ravnanjem prispevajo k večji prometni varnosti in kvaliteti bivanja na območju Mestne občine Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana