torek, 15. 9. 2015

Vloga mestnega redarstva v času dogodka evropski teden mobilnosti

V Ljubljani bo med 16. in 22. septembrom že 14. zapored potekal Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj razširjena kampanja za trajnostno mobilnost, na katerem aktivno sodeluje tudi Mestno redarstvo, v okviru katerega bo vrsto dejavnosti s katerimi si prizadevamo za uporabo okolju in družbi prijaznejših načinov mobilnosti ter spremembo potovalnih navad za boljšo kakovost življenja.

Tema letošnjega ETM je »Potuj raznoliko« in je s sloganom »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.« osredotočena na spodbujanje kombiniranja različnih oblik mobilnosti v enem potovanju, s poudarkom na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu.

Mestno redarstvo MOL tudi letos aktivno sodeluje pri skupnemu projektu na različnih dogodkih. Na celoten projekt smo se skupaj z ostalimi službami in oddelki MOL, Policije in drugimi sodelujočimi operativnimi službami temeljito pripravili in izoblikovali strategijo sodelovanja ter akcijski načrt operativnega dela Mestnega redarstva v času ETM.

Pri svojem operativno preventivnem delu bomo sodelovali s Policijsko upravo Ljubljana. V tem času bomo še posebno pozornost namenili večji skrbi in varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, to je pešcev in kolesarjev.

Naše operativno preventivno delo bo tako osredotočeno na:

- izvajanje nadzora v območju za pešce s ciljem v skrbi za varnost pešcev in kolesarjev,

- udeležbo pešcev v prometu (hoja, prečkanje vozišča na prehodih za pešce, rdeča luč) in nadzor nad izsiljevanjem pešcev na prehodih za pešce,

- osveščanje kolesarjev v območju za pešce, da prilagodijo hitrost in nadzor uporabe varnostne čelade pri najmlajših, uporaba mobilnega telefona pri vožnji s kolesom ter vožnja v pravi smeri,

- nadzor hoje v rdečo luč na prehodih za pešce, kjer je promet urejen s semaforji,

- nadzor nad prevoznostjo kolesarskih stez in pločnikov,

- nadzor prepovedi vožnje za motorna vozila po zaprtih delih cest,

- neoviran promet LPP na postajališčih mestnega prometa in rumenih pasovih namenjenih LPP vozilom in taksi vozilom,

- nadzor glede uporabe mobilnih telefonov voznikov med vožnjo ter uporabe varnostnih pasov.

Naša osrednja preventivna vloga v času ETM, ki izhaja iz Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, je skrb za varnost udeležencev v cestnem prometu, ter da skupaj z ostalimi službami MOL meščane in ostale obiskovalce Ljubljane osveščamo in spodbujamo k uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev in javnih prevoznih sredstev.

Mestno redarstvo bo sodelovalo tudi na več spremljajočih dogodkih, ki se bodo izvajali v času ETM, na katerih je poudarek na ekološkem osveščanju in uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolo, električna vozila, …).

V četrtek 17.9.2015 bo med 10. do 13. uro v mestnem središču potekal Kolesarski krog z INFO točkami, ki ga organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, na katerih bodo mestni redarji skupaj z ostalimi sodelujočimi deležniki (inštruktorji, prometnimi strokovnjaki, AMZS, policisti in drugimi) svetovali ter predstavljali pravilno vožnjo s kolesom, opozarjali na nevarnosti in odgovarjali na vprašanja učencev in mentorjev.

Sodelovali bomo tudi na dogodku ECOmeet - srečanje ekoloških vozil in predstavitev tehnologij in možnosti za trajnostni transport, ki se bo odvijal v soboto 19.9.2015 na Kongresnem trgu in na katerem bomo predstavili službena vozila.

Pri svojem delu namreč uporabljamo okolju prijazna vozila in sicer 7 vozil Volkswagen eco up in 1 vozilo CADDY, pri katerih se kot primarno pogonsko gorivo uporablja stisnjen zemeljski plin (angl. compressed natural gas ali krajše CNG ali METAN). Ključni prednosti uporabe stisnjenega zemeljskega plina sta poleg nižje cene in manjše porabe goriva ter nizki stroški vzdrževanja in dolga življenjska doba motorja, nizka stopnja hrupa in okolju prijazna vožnja.

Več informacij o projektu Evropski teden mobilnosti najdete na naslednji povezavi – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana