ponedeljek, 16. 9. 2013

Vloga mestnega redarstva v času dogodka evropski teden mobilnosti

Mestna občina Ljubljana bo od 16. do 22. septembra 2013 že 12. leto zapored sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti. Letošnja osrednja tema je »Vaš korak za čistejši zrak!«.

Mestno redarstvo MOL se bo aktivno pridružilo skupnemu projektu »Evropski teden mobilnosti« in na dogodek smo se skupaj z ostalimi službami in oddelki MOL, Policije in drugimi sodelujočimi operativnimi službami temeljito pripravili in izoblikovali strategijo sodelovanja ter akcijski načrt dela Mestnega redarstva v času dogodka.

Pri izvajanju nalog bomo sodelovali predvsem s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijsko upravo Ljubljana. V tem času bodo mestni redarji s ciljem za večjo varnost pešcev in kolesarjev izvajali nadzor nepravilnega parkiranja na površinah, ki so namenjene pešcem in kolesarjem ter nadzirali pravilno vožnjo voznikov enoslednih vozil.

V času zapore Slovenske ceste v nedeljo 22.9.2013 na odseku med Šubičevo in Dalmatinovo bodo mestni redarji skrbeli za urejen promet in nudenje informacij voznikom.

Na dnevu odprtih vrat v nedeljo 22.9.2013 bomo bili prisotni na poligonu varne vožnje na Deponiji Barje na Cesti dveh cesarjev in predstavili službeno opremo, organizacijo in način dela ter promocijski material.

Več o celotnem projektu lahko preberete na spletni strani – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana