sreda, 3. 6. 2015

Vsako nepravilno parkirano vozilo, ki ovira druge udeležence, bo odstranjeno

Prepričanje, da je osnovna človekova pravica parkiranje čim bližje svojemu cilju, ne glede na posledice, naj ne bo vodilo pri iskanju prostega parkirnega mesta.

Vozilo naj bo parkirano v skladu s cestnoprometnimi predpisi in na, za to določenih dovoljenih površinah. Parkirano vozilo naj bo parkirano tako, da ne predstavlja ovire in ne ovira ali ogroža ostalih udeležencev v prometu. Namreč, prav ovira in ogrožanje ima za posledico odvoz vozila s pajkom.

Prometne površine naj bodo dostopne le tistim udeležencem, katerim so tudi namenjene. Nespametno parkiranje na pločniku ogroža najšibkejše udeležence v prometu (otroci, mamice z vozički, starejši, …). Ovira na kolesarski stezi, kar parkirano vozilo le to predstavlja, lahko posledično povzroči prometno nesrečo, saj morajo kolesarji zapeljati bodisi na cesto, bodisi na pločnik in s tem ogrozijo sebe in druge udeležence v prometu, predvsem pešce.

Tudi parkiranje na električnih polnilnih postajah je prekršek, saj so le te z ustrezno cestnoprometno signalizacijo namenjene uporabnikom električnih vozil z namenom, da lahko nemoteno gostujejo na polnilnih postajah in svoje električno vozilo napolnijo za nadaljnjo uporabo.

Parkiranje na zelenih površinah je prekršek, kar je izrecno določeno v Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 38/2013, 55/2013 in 110/2013). Namreč zelene površine in drevesa s svojim koreninskim sistemom so v mestnih okoljih preveč dragocene, da bi jih degradirali z nepravilnim parkiranjem na njih.

Mestni redarji bodo odredili odvoz za vsako nepravilno parkirano vozilo, ki predstavlja oviro in ogroža druge udeležence, ne glede na znamko vozila, vrsto in velikost.

Mestno redarstvo zato poziva vse voznike vozil naj parkirajo tako, da je zagotovljena varna in neovirana pot, še posebej najšibkejšim udeležencem v prometu (kot so otroci, pešci, kolesarji …), da je omogočeno koriščenje parkirnih prostorov, namenjenim invalidnim osebam in drugim s cestno prometno signalizacijo označenim upravičencem ter da je zagotovljena pretočnost prometa, kar je tudi ena od ključnih nalog in prioritet Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana