četrtek, 24. 7. 2014

Z novimi vozili za čistejšo ljubljano

Mestni redarji so pričeli z uporabo novih okolju prijaznih vozil.

Mestni redarji od 21.7.2014 pri svojem operativnem delu uporabljajo sedem okolju prijaznih vozil Volkswagen eco up. Kot primarno pogonsko gorivo se uporablja stisnjen zemeljski plin (angl. compressed natural gas ali krajše CNG ali METAN). Ključni prednosti uporabe stisnjenega zemeljskega plina sta poleg nižje cene in manjše porabe goriva ter nizki stroški vzdrževanja in dolga življenjska doba motorja, nizka stopnja hrupa in okolju prijazna vožnja.

Ob zamenjavi vozil smo razmišljali tudi na naše občanke in občane saj se zavedamo našega poslanstva. Vozila so v vsakodnevni uporabi na ljubljanskih cestah, zato smo zaradi lažje in boljše komunikacije z občankami in občani v grafično podobo vozil dodali kontaktne podatke Mestnega redarstva.

Vsekakor bo Mestno redarstvo z uporabo ekoloških vozil prispevalo svoj delček v mozaiku k nazivu Zelena prestolnica Evrope 2016.


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana