torek, 17. 5. 2016

Začenja se preventivna akcija »kolesarji«

Mestno redarstvo se pridružuje nacionalni preventivni akciji »Kolesarji«, ki jo organizira in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, ki se začenja z dnem 16.5.2016 in traja do 29.5.2016.

Namen akcije je preventivno delovanje, osveščanje in usmerjanje kolesarjev na pravilno ravnanje v cestnem prometu ter lastno varnost.

V času izvajanja preventivne akcije bodo tudi mestni redarji Mestnega redarstva MOL namenjali posebno pozornost varnosti kolesarjev na območjih gostejšega prometa, v bližini vrtcev in osnovnih šol ter na območjih za pešce. S takšnim delovanjem želimo prispevati k zmanjšanju prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami kolesarjev, na eni strani ter zmanjšanju ogrožanja pešcev s strani kolesarjev, na drugi strani.

Delo Mestnega redarstva bo tako usmerjeno predvsem v:

- upoštevanje pravil vožnje s kolesi (uporaba površin, ki so namenjene vožnji s koelsom,…)

- vožnja v pravilni smeri poteka kolesarske steze

- vožnja v območjih za pešce

- uporaba naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila

- skrb za pretočnost kolesarskih stez in poti.

Na voznike koles zato apeliramo, da v skrbi varne vožnje ter lastne varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu uporabljajo prometne površine, ki so namenjene vožnji koles.

Ob tem pa dodajamo, naj bodo cestno prometne površine dostopne le tistim udeležencem v prometu, katerim so tudi namenjene.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana